Hoppa till sidans innehåll

Information kopplat till pågående pandemi


UPPDATERAD 2020-09-22, kl 16.30
Extra viktigt att stanna hemma vid symtom

Efter utbrott av covid-19 i sportsammanhang påminner Folkhälsomyndigheten om att det är viktigt att utövare och arrangörer följer de allmänna råd och riktlinjer som finns.

Idrott är bra för hälsan och utbrotten som rapporterats är väldigt få i förhållande till all sportaktivitet som pågår runt om i landet. Men Folkhälsomyndigheten understryker vikten av att följa de allmänna råd och de rekommendationer som finns för hur arrangemang kan genomföras säkert – allt för att minimera risken för att vi får en fortsatt ökad smittspridning.

I Korpen Stockholm har vi gjort en riskbedömning av all vår verksamhet men för att vi ska kunna fortsätta arrangera alla matcher och träningar är det helt avgörande att alla som deltar också följer de riktlinjer som vi satt upp. Vi kan inte nog påpeka vikten av att stanna hemma vid minsta symptom, håll avstånd när det är möjligt, kom till hallen/planen så nära aktivitetsstart som möjligt och lämna så snart matchen/träningen är slut. Det är dessutom inte tillåtet att ha publik på sin matcher, utan det är endast de som deltar i aktiviteten som får vara på plats.

Läs Folkhälsomyndighetens pressmeddelande i sin helhet.


UPPDATERAD 2020-04-03, kl 12.04
Hur påverkas fotbollssäongen?

Vi arbetar just nu efter tesen att starta fotbollssäsongen i början på maj. Idrott kan vara en av många vägar genom den situation vi befinner oss i, vilket också Folkhälsomyndigheten betonar. Skulle situationen förändras och andra råd och direktiv meddelas från myndigheterna kommer vi givetvis ompröva vårt beslut. Vi kommer då i första hand se över möjligheten att flytta säsongsstarten och eventuellt förkorta säsongen. Om säsongen förkortas kommer en motsvarande del av anmälningsavgiften återbetalas. Om hela säsongen behöver ställas in återbetalas hela anmälningsavgiften. Vi kommer meddela alla anmälda lag via e-post när säsongen startar och vid eventuella förändringar

Hur håller sig Korpen Stockholm uppdaterade på läget?

Korpen Stockholm följer Folkhälsomyndighetens (FHM) presskonferenser för att löpande hålla oss uppdaterade kopplat till nuvarande samhällssituation. Vi har tagit del av och följer de riktlinjer som FHM har utfärdat. Vi håller oss också uppdaterade kring vad som gäller för idrotten genom Riksidrottsförbundet, Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet och Stockholms Fotbollförbund. Med det sagt och efter att ha genomfört en riskanalys kopplat till vår fotbollsverksamhet så planerar vi i dagsläget att starta vår fotbollssäsong utomhus enligt plan.

Varför spelas Korpen när t ex Allsvenskan ställs in?

Huvudargumentet till att förbundsserierna ställs in, är för att minska resor inom landet. I högre serier spelar även rekommendationen om en folksamling på max 50 personer in. Korpen Stockholms serier bedrivs på lokal nivå och oftast med väldigt lite publik. Fysisk aktivitet är bra för folkhälsan, idrott och träning ska därför fortsätta, anser Folkhälsomyndigheten. Träningar och matcher behöver inte ställas in med anledning av pandemin. Dock ska riskanalyser göras och utifrån dem behöver nödvändiga åtgärder införas.

Starka rekommendationer

 • INGEN ska spela med minsta lilla symptom på sjukdom. Oavsett om det är träningsmatch eller seriefinal!
 • Dela inte vattenflaskor
 • Avtackning efter match sker utan handskakning eller annan beröring.
 • Ha en bra dialog med motståndare och kansli om det uppstår en risk för Walkover.
 • Ha endast med spelare som ska delta i matcherna på plats för att minimera folksamlingen.

Vi ska på bästa sätt försöka bidra till att minimera riskerna för smittspridning, och samtidigt ta ansvar för folkhälsan. Men, återigen vill vi betona att om situationen skulle förändras och andra råd och direktiv meddelas från myndigheterna kommer vi givetvis ompröva vårt beslut.


2020-03-23, kl 17.47
Styrelsen tar beslut om vårens verksamhet

Igår (söndag 22 mars) hölls ett extrainsatt styrelsemöte för att diskutera och ta beslut om föreningens verksamhet under våren. Föreningen har flera seriespel och träningar igång samt som planeras starta den närmaste tiden. För att styrelsen skulle kunna ta ett beslut på goda grunder hade kanslipersonalen analyserat all verksamhet utifrån Folkhälsomyndighetens riskbedömningsverktyg (för sammankomster som inte omfattas av regeringens förbud mot folksamlingar över 500 personer). Varje verksamhet analyserades enskilt och utifrån det lämnades rekommendationer till styrelsen. Beslutet om att fortsätta eller ställa in en enskild verksamhet var i slutändan styrelsens.  

Styrelsens beslut är följande

 • Pågående seriespel som spelas inomhus ställs in för säsongen. (gäller inomhusfotboll, innebandy, bordtennis, badminton, volleyboll och basket)
 • Korpen Stockholm Cup i badminton och innebandy ställs in.
 • All träning och gruppträning som inte kan förläggas utomhus ställs in för terminen. (gäller all gruppträning förutom de pass som kan flyttas ut samt alla träningar i inomhusidrotterna)
 • Beslut om kommande utomhusverksamhet (fotboll, golf och boule) kommer fattas vid ett senare styrelsemöte. Kansliet fortsätter arbetet med att förbereda och planera för att köra igång i maj.
 • Årsmötet som var planerat till 26 mars skjuts upp och planeras till ett senare tillfälle. När datum är bestämt kommer vi i god tid meddela detta.

Styrelsen kommer inom kort ha ett nytt styrelsemöte för att hantera frågan om hur föreningen ska hantera de ekonomiska aspekterna av de inställda verksamheterna. Innan styrelsen har fattat ett beslut så kommer vi tyvärr inte kunna ge några besked kring hur eventuell kompensation för inställd verksamhet kommer se ut. Vi ber er ha tålamod kopplat till dessa frågor. Så snart vi har ett besked kommer vi ta kontakt med berörda medlemmar.

Vid frågor skicka ett mail till This is a mailto link så försöker vi hjälpa dig så gott vi kan.


2020-03-17, kl 14.28
Ny information publiceras på måndag 23 mars

Den 13 mars beslutade Korpen Stockholms styrelse att ställa in all verksamhet i 14 dagar. På måndag (23 mars) kommer styrelsen med ny information gällande om denna period kommer förlängas eller förändras på något sätt. Vi kommer då publicera detta på denna sida, i sociala medier och via e-post till berörda parter. Hjälp oss gärna att sprida denna information till dina lag- och träningskamrater.

Vid frågor skicka ett mail till This is a mailto link så försöker vi hjälpa dig så gott vi kan.


2020-03-13, kl 16.02
Styrelsen beslutar att ställa in all verksamhet under 14 dagar från och med nu

Korpen Stockholms Motionsidrottsförenings styrelse har per idag, den 13 mars, beslutat att ställa in all verksamhet som arrangeras av föreningen under de nästkommande 14 dagarna. Beslutet gäller per omgående och det betyder att alla matcher, träningar, tävlingar och cuper ställs in, först och främst till och med 27 mars. Under perioden kommer vi följa utvecklingen noggrant och om vi behöver förlänga perioden så kommer vi kommunicera detta till alla som berörs.

Styrelsen beslut är taget med hänsyn och respekt för varje enskild medlems hälsa och eventuella oro men framförallt grundar sig beslutet i att föreningen har ett samhällsansvar att inte bidra till ytterligare smittspridning. Folkhälsomyndigheten bedömer idag risken för smittspridning som mycket hög i Stockholmsregionen.

Vi har full förståelse för att detta beslut kan innebära besvikelse för medlemmar som vill fortsätta motionera. Vi vill att Korpens verksamhet ska präglas av glädje och gemenskap men efter några dagar där glädjen bytts ut mot oro bland många medlemmar så tror vi att detta är rätt beslut att ta.

Beslutet som är taget kommer påverka tävlingsverksamheten d.v.s. placeringar i sluttabeller i flera utav våra idrotter. Exakt hur det kommer påverka ber vi om att få återkomma till. Samma sak gäller eventuella ekonomiska ersättningar för inställd verksamhet. Vi kommer återkomma med mer info när vi vet mer om hur länge detta uppehåll kommer att pågå. Vi ber om er förståelse och kommer behöva tid för att anpassa oss efter de nya förutsättningarna.

Nya beslut kopplat till den uppkomna situationen kommer kommuniceras via e-post  ut till lagledare, domare, ledare och de medlemmar som är anmälda till våra träningar, gruppträningar och individuella tävlingar. Vi ber dig som lagledare vidarebefordra denna information till dina lagmedlemmar.

Eventuella frågor besvaras via mail så snabbt vi har möjlighet.

Styrelsen Korpen Stockholms Motionsidrottsförening, 2020-03-13 kl 15.50


Information gällande coronaviruset efter regeringens beslut 11 mars

Korpen Stockholm har med anledning av coronaviruset fått frågor från medlemmar, ledare och domare kring hur vi ser på situationen. Korpen Stockholm är inte en kunskapsorganisation inom detta område och hänvisar därför till Folkhälsomyndigheten för mer och aktuell information. Vi kommer kontinuerligt följa utvecklingen och lyssnar på Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Om läget skulle ändras och det kommer särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten, Sveriges regering eller Riksidrottsförbundet så återkommer vi med information om detta på vår hemsida.

Hur påverkas Korpens seriespel?

Vi har tyvärr ingen möjlighet att flytta några matcher och så länge som Stockholms stad håller idrottshallarna öppna kommer alla matcher spelas som planerat. Om man som lag inte vill spela en match med anledning av Coronasituationen så kan man ställa in matchen. VIKTIGT! Om man inte vill spela sin match måste man kontakta kansliet, motståndarna och domaren för att meddela detta. Kontaktuppgifter går att hitta om man som lagledare loggar in och klickar sig in på den specifika matchen. Resultatet kommer sättas som Inställd vilket innebär att inga poäng delas ut. Lagen kommer inte heller belastas med en WO-avgift. Meddelar man inte kansli, motståndare och domare kommer det räknas som en vanlig WO, d.v.s. laget förlorar matchen och en WO-avgift belastar laget (gäller de idrotter som har WO-avgift).

Läs mer om vad Stockholm stad säger om b la föreningsidrott

Tacka efter matchen?

För att minimera den smittorisken som finns rekommenderar vi att handskakningar, före och efter match, bör undvikas och ersättas med andra sätt att tacka för en god match.

Hur påverkar det mig som enskild medlem?

Träningar, gruppträningar, tävlingar och cuper påverkas inte utav regeringens beslut och kommer fortsätta som planerat.Vi har dock stor förståelse för att det finns en oro över smittspridning. Vi har alla ett individuellt ansvar att stoppa spridningen genom att vara hemma om vi känner oss krassliga, och tvätta händerna ofta med tvål och ljummet vatten. I övrigt gäller Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Vi är medvetna om att vissa gymkedjor har stängt sina anläggningar men så långe som Stockholms stad har sina idrottsanläggningar öppna eller att Folkhälsomyndigheten, Sveriges regering eller Riksidrottsförbundet kommer med andra riktlinjer så kommer vi fortsätta hålla våra pass.

Allmänna råd från Folkhälsomyndigheten

 • En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
 • Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.
 • Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.

Mer info finns även via följande länkar

1177
Folkhälsomyndigheten - Frågor och svar om corona

Uppdaterad: 03 APR 2020 12:04 Skribent: David Eriksson
Epost: This is a mailto link

Postadress:
Korpen Stockholm MF - Korpen
Box 11016
10061 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
11860 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996380
E-post: This is a mailto link