Hoppa till sidans innehåll

Regler


Regler fotboll

Reviderad 2020-03-02

Läs även: Korpen Stockholms gemensamma tävlingsbestämmelser

Observera att det är lagledarens ansvar att se till att samtliga spelare i laget kan reglerna innan första matchen!

Innehåll fotbollsregler

Klicka på länkarna för att komma direkt till respektive avsnitt.


§1 Speltid

 • 5-fotboll: 2x20 min utan paus
 • 7-fotboll: 2x20 minuter utan paus
 • 9-fotboll: 2x25 minuter utan paus
 • 11-fotboll: 2x40 minuter med 5 minuters paus

Är något av lagen försenade ska domaren förkorta speltiden. Efter 10 minuter har domaren rätt att tilldöma det lag som finns på plats segern med 5-0 på walk-over.

Avbruten match pga yttre omständigheter (lyse slocknar, ospelbar plan, åska osv) Det är domaren som tar beslut gällande om matchen kan spelas klart eller måste brytas. - Bryts matchen när mindre än 2/3 av matchen har spelats så blir det omspel. - Bryts matchen när mer än 2/3 har spelats så spikas resultatet som slutresultat. Vid avbruten match pga. osportsligt uppförande av ena eller bägge lagen tar Påföljdskommittén beslut gällande resultat.

§2 Domararvode

 • 5-fotboll: 120 kr/lag och match
 • 7-fotboll: 120 kr/lag och match
 • 9-fotboll: 150 kr/lag och match
 • 11-fotboll: 300 kr/lag och match

Både hemma- och bortalag betalar domararvode. Det görs till domaren i god tid innan avspark. Betala gärna med Swish, alla domare har den möjligheten.

Om domare inte finns på plats till matchstart ska matchen spelas ändå. Om ni ej kan få någon utomstående att döma matchen ska en domare från något av lagen utses, ett tips är att döma en halvlek var.

Om domaren anländer efter matchstart får lagen själva bestämma om de vill slutföra matchen utan domare eller låta domaren ta över. Om domaren ska ta över behöver lagen bara betala halvt domararvode.

Har matchen spelats utan domare, vänligen registrera resultatet genom att gå in på www.korpenstockholm.se under Lagidrott - Logga in. Klicka på den aktuella matchen för att lägga in resultatet.

§3 Laguppställning

Laguppställning behöver inte fyllas i och lämnas till domaren. Dock skall giltig legitimation kunna uppvisas vid t.ex. anmälan av utvisad spelare eller vid tveksamheter kring en spelares ålder i ungdoms- eller oldboysklassen. Om giltig legitimation ej kan uppvisas har spelaren ej rätt att delta i matchen.

Avbytare

Obegränsat antal avbytare får användas.

Lagkapten

En lagkapten ska utses i varje lag. För lagkaptenen gäller att:

 • hen ska bära en armbindel placerad på vänster överarm.
 • hen är ansvarig för sitt lags uppträdande.
 • hen ska hälsa på domaren och andra lagets kapten inför matchen.
 • om hen lämnar planen ska en ny lagkapten utses bland de spelare som finns kvar på planen (gäller endast vid rött kort).
 • hen inte har några särskilda rättigheter. Däremot har domaren rätt att tillkalla lagkaptenen om hen vill få ut någon information till laget samt att lagkaptenen har ansvar för sitt lags uppförande.

Byten

Bägge lagens byten ska ske på samma sida. Den inbytte spelaren får inte gå in på planen förrän den utbytte hunnit ut. Byten ska ske vid lagets "avbytarbänk". Den utbytte får alltså inte gå av planen på kortsidan medan den inbytte hoppar in på långsidan. Undantaget är givetvis om den utbytte spelaren är skadad och inte kan ta sig till långsidan.

Målvaktsbyte

Målvaktsbyte får ske när som helst under matchen under förutsättning att bollen är ur spel, dock måste domaren alltid informeras innan bytet sker. Givetvis kan man inte byta hur många gånger som helst utan anser domaren att detta sätts i system för att t.ex. få tiden att gå så ska hen ej tillåta bytet.

Minsta antal spelare på plan

Ett lag får ej starta en match med mindre än tre spelare på planen i 5-fotboll, fem spelare i 7-fotboll, sju spelare i 9-fotboll och nio spelare i 11-fotboll. Om laget ej uppfyller det kravet förlorar man matchen på walkover (0-5). En match ska avbrytas om ett lag blir färre än två spelare i 5-fotboll, fyra spelare i 7-fotboll, fem i 9-fotboll och sju i 11-fotboll. Laget med för få spelare förlorar då med 0-5 på walkover. Undantaget är om laget redan har en eller flera spelare utvisade, i så fall förlängs utvisningstiden med den senaste utvisningens längd.

Licensierade spelare

Det är tillåtet att använda licensierade spelare så länge de har medlemskap och är registrerade för laget i Korpen Stockholm.

Spelarregistreringar

Spelarregistrering görs på www.korpenstockholm.se genom att lagledaren eller vice lagledaren loggar in under Logga in och bjuder in spelare till laget.

Ändringar/tillägg av spelare kan ske när som helst under pågående säsong men en ny spelare måste vara registrerad innan hen får delta i match. Kommer det till Korpens kännedom att en spelare som ej är registrerad spelar match förlorar laget matchen med 0-5.

Läs mer om hur ni bjuder in spelare: https://www.korpenstockholm.se/KIT/bjudin/

Spela i flera lag

Det är tillåtet att spela i flera lag, dock inte i samma serie. Spelar man i flera lag måste man vara registrerad för samtliga lag. I undantagsfall kan det vara tillåtet att hoppa in för ett lag i samma serie om laget saknar spelare, dock måste motståndarna gå med inlåningen och spelaren måste registreras i laget. Gör de inte det får inlåning ej ske. Man måste även informera domaren om inlåningen. 

Man får endast låna in spelare så att man blir max fem spelare i 5-fotboll, sju spelare i 7-fotboll, nio i 9-fotboll och elva i 11-fotboll. Det är alltså inte tillåtet att låna in spelare så att man får avbytare.

Detta gör att om ett lag lånar in t.ex. två spelare för att få fullt lag och det sedan tillkommer ordinarie spelare under matchens gång så får de inlånade spelarna inte längre medverka.

Vid inlån av spelare på plats så är det lagets skyldighet att registrera den inlånade spelaren i sitt lag. Annars räknas spelaren som okvalificerad vilket om det upptäcks renderar i att laget förlorar den aktuella matchen med 0-5. Laget riskerar dessutom att stängas av från fortsatt spel.

Kvinnor, icke-binära och transpersoner

Det är tillåtet att ha med kvinnor, icke-binära och transpersoner i herrlag.

§4 Spelklasser

Mix

Mixserien innebär att man spelar både tjejer och killar tillsammans, i mixserierna ska det vara hälften killar och hälften tjejer på planen samtidigt (målvakten ej inräknad). Om en kille i mixserien får gult eller rött kort ska laget spela med en kille mindre på planen under utvisningstiden (målvakten ej inräknad). Om en tjej får gult eller rött kort ska laget spela med en tjej mindre på planen under utvisningstiden (målvakten ej inräknad). Detta innebär att det ej blir WO om det bara är en eller två tjejer på planen, dock får inte det totala antalet spelare understiga fem stycken för att få starta matchen.

Vid straffläggning i cupspel/slutspel gäller att varannan straff slås av en kille, varannan straff av en tjej. Det lag som börjar skjuta väljer om de vill börja med en kille eller tjej och då måste det andra laget göra likadant vid sin första straff.

Oldboys

Oldboysserien är öppen för spelare som under kalenderåret fyller 37 år eller däröver. Undantag görs för en underårig spelare, denne får dock inte vara yngre än 36 år. Domaren har rätt att kräva legitimation på spelare som verkar vara yngre än 36 år. Om spelaren då inte kan legitimera sig har hen inte rätt att delta i matchen.

Ungdom Killar

Ungdomsserien för killar är öppen för spelare som under kalenderåret fyller minst 15 och max 20 år. Undantag görs för en överårig spelare, denne får dock inte vara äldre än 21 år. Domaren har rätt att kräva legitimation på spelare som verkar vara äldre än 21 år. Om spelaren då inte kan legitimera sig har hen inte rätt att delta i matchen.

Ungdom Tjejer & Ungdom Mix

Ungdomsserien för tjejer och mix är öppen för spelare som under kalenderåret fyller minst 15 och max 25 år (inga undantag). Domaren har rätt att kräva legitimation på spelare som verkar vara äldre än 25 år. Om spelaren då inte kan legitimera sig har hen inte rätt att delta i matchen.

§5 Serieindelning

Seriespel med dubbelmöte, serieindelning efter föregående års resultat. Normalt 5-9 lag/serie totalt 12, 14 resp. 16 matcher/lag.  Om serien är en 5- eller 6-lagsserie är det trippelmöten som gäller, d.v.s. 12 resp. 15 matcher/lag. 

Grundregeln är att ettan och tvåan i serien flyttas upp en division, det sista och näst sista laget flyttas ner en division. Lag som utgått under seriens gång börjar i regel om längst ner i seriesystemet nästkommande år. Nystartat lag startar som regel i lägsta divisionen.

§6 Utrustning

Tröjfärg

Har lagen samma tröjfärg ska bortalaget byta tröjor. Lagen bör därför alltså ha både hemma- och bortaställ (västar fungerar alldeles utmärkt som bortaställ). Målvaktens tröjfärg ska vara avvikande från både medspelare och motståndare.

Benskydd

Godkända benskydd samt strumpor som täcker benskydden är obligatoriskt. Domaren SKALL avvisa spelare från planen som ej har benskydd. Kommer spelaren in på planen igen utan benskydd ska gult kort delas ut.

Tröjnummer

Tröjnummer är obligatoriskt.

Boll

Varje lag ska ha med sig en välpumpad fotboll storlek 5.

Fotbollsskor

Det är ej tillåtet att spela med fotbollsskor med skruvdobb.

Smycken

Man får ej spela med smycken såsom halsband, örhängen eller ringar. Domaren SKALL avvisa spelare som har något av detta på sig. Kommer spelaren in på planen igen utan att ha tagit av smyckena ska gult kort delas ut.

§7 Fair Play

Korpen Stockholm jobbar aktivt med Fair Play. Vi är en idrottsförening för motion och välbefinnande
och detta ska genomsyra all vår verksamhet – från träningar till seriespel och cuper.

 • Vi har nolltolerans mot svordomar, könsord, hot etc. Följande bestraffas med rött kort:
 • Att skrika ut könsord
 • Att använda kränkande ord mot spelare, ledare, domare eller publik
 • Att skrika ut svordomar riktade mot spelare, ledare, domare eller publik
 • Att använda smädelser eller hot riktade mot spelare, ledare, domare eller publik

Domaren har rätt att visa ut spelare som använder svordomar, könsord och hot på andra språk än svenska. Om domaren blåser av spelet för att varna eller visa ut spelare för ett verbalt regelbrott återtas spelet med en indirekt frispark för motståndarna där regelbrottet inträffade.

§8 Avspark

Innan avspark ska lagkaptenerna hälsa på varandra och på domaren. Hemmalaget har alltid avspark (ingen slantsingling). I andra halvlek gör bortalaget avspark. Avsparken får spelas i valfri riktning. OBS! I 11-fotbollserierna sker slantsingling om avsparken.

§9 Sidbyte

Lagen byter sida i halvtid, om de inte själva kommer överens om att stå kvar.

§10 Maskning

Spelare som medvetet fördröjer spelet för att få tiden att gå ska bestraffas med gult kort.

§11 Målvakt

När målvakten fångat bollen får hen inte ta bollen med händerna en andra gång efter att ha släppt den. Gör hen det döms indirekt frispark från straffområdeslinjen i 5- och 7-fotboll och indirekt frispark från den punkt där regelbrottet begicks i 9- och 11-fotboll.

Målvakten får inte göra mål genom att kasta bollen direkt i motståndarnas mål, sker detta döms inspark för motståndarna.

Målvaktsinspark

När bollen passerat kortlinjen måste målvakten (eller annan spelare i laget) sparka på liggande boll (inspark), hen får ej kasta ut den. Bollen ska placeras inom 3 meter från mållinjen. Inspark får slås till medspelare i eget straffområde, motspelare måste vara utanför straffområdet till dess att bollen är i spel. Bollen är i spel när den blivit sparkad och tydligt rör sig.

Tillbakaspel

Vid avsiktligt/medvetet tillbakaspel med fötterna får målvakten ej ta bollen med händerna. Gör hen det döms indirekt frispark från straffområdeslinjen i 5- och 7-fotboll och indirekt frispark från den punkt där regelbrottet begicks i 9- och 11-fotboll.

Målvaktsbyte

Målvaktsbyte får ske när som helst under matchen under förutsättning att bollen är ur spel, dock måste domaren alltid informeras innan bytet sker. Givetvis kan man inte byta hur många gånger som helst utan anser domaren att detta sätts i system för att t.ex. få tiden att gå så ska hen ej tillåta bytet.

Målvaktsutvisning

Om målvakten får gult kort ska hen själv sitta av sin utvisning, det får inte göras av en utespelare. (Detta gäller i 5- och 7-fotboll, i 9- och 11-fotboll innebär gult kort inte fem minuters utvisning).

§12 Inspark/inkast

I 5- och 7-fotboll tillämpas indirekt frispark istället för inkast från sidolinjen. Frisparken får ej gå direkt i mål, om den gör det tilldöms inspark i målområdet för motståndarlaget. I 9- och 11-fotboll tillämpas inkast. 

§13 Frispark

Frispark tilldöms motståndarlaget när en spelare gör sig skyldig till ett regelbrott.

Avstånd på frisparkar/insparkar ska vara 5 meter i 5-fotboll, 7 meter i 7-fotboll samt 9,15 meter i 9- och 11-fotboll. Står en spelare närmare i avsikt att hindra bollens framfart ska gult kort tilldömas (avsikten avgör domaren). Sabotage mot frispark/inspark renderar också i gult kort. 

När tre eller fler spelare i det försvarande laget bildar en mur måste motspelarna befinna sig en meter från muren tills bollen är i spel. 

§14 Straffspark

Straffspark döms om en bestraffningsbar förseelse begås av en spelare inne i sitt eget straffområde, oavsett bollens position, om den är i spel.

Straffpunkten ska i 5-fotboll vara 4,5 meter från målet, i 7-fotboll 7,5 meter från målet och i 9- och 11-fotboll 11 meter från målet. 

§15 Nedsläpp

Om domaren anser att spelet behöver avbrytas för skada, yttre faktorer eller att bollen träffar domaren och påverkar spelet ska spelet återupptas med ett nedsläpp. Nedsläpp görs på den plats där bollen befann sig till det lag som senast vidrörde bollen, alla andra spelare i båda lagen måste befinna sig 4 meter från bollen. Om nedsläpp sker innanför straffområdet görs nedsläpp till försvarande lags målvakt oavsett vilket lag som senast vidrörde bollen.  

§16 Offside

Offside tillämpas i 9- och 11-fotboll men EJ i 5- och 7-fotboll. 

§17 Hands

Mål kan ej göras direkt från spelares hand, även om det sker oavsiktligt.

Alla hands är inte bestraffningsbara vilket många tror. Följande hands ska bestraffas med frispark alt. straff:

 • Avsiktlig hands (när spelaren avsiktligt stoppar bollens framfart). Avsiktlig hands ska även rendera i gult kort. Undantaget är om handsen inte innebär någon fördel för det egna laget (ex. om en spelare med handen stoppar en boll som är på väg ut över sidlinjen i ett ofarligt läge)
 • Skyddshands (när spelaren instinktivt drar upp händerna för att skydda sig)
 • När en spelare som har armen i en för situationen onaturlig vinkel får bollen på handen/armen.
 • Avsiktlig hands som hindrar bollen från att gå i mål innebär förutom straff även rött kort (gäller endast i 11-fotboll).

Det ska alltså inte blåsas frispark när en spelare som har armen intill kroppen eller i en naturlig vinkel får bollen på handen/armen.

§18 Målchansutvisning

Förekommer endast i 9- och 11-fotboll, ej i 5- och 7-fotboll där det endast tilldelas gult kort.
Vissa situationer i straffområdet medför ej målchansutvisning. Om försvarande spelare försöker att spela bollen men misslyckas blir det straff och varning. Där spelare inte försöker spela bollen så som fasthållning, knuff, avsiktlig hands etc ges rött kort.

§19 Straffpåföljder

Gult kort = 5 minuters utvisning (gäller endast i 5- och 7-fotboll). Laget ska spela med en spelare mindre på planen även om det gula kortet tilldelas en spelare eller ledare på bänken.

Två gula kort = rött kort. Utvisning för resten av matchen samt nästföljande match.

OBS! Vid grov förseelse dvs ett direkt rött kort skickar domaren in en anmälan till Påföljdskommittén och spelaren är avstängd i väntan på beslut.

Vid grova utvisningar måste spelaren eller lagkaptenen/lagledaren kunna uppge spelarens namn och personnummer. Om så ej sker har domaren rätt att avbryta matchen och laget förlorar med 0-5. Laget är dessutom avstängt från vidare spel till dess att spelarens namn kommer fram. En grov utvisning innebär dessutom en straffavgift för laget på 300 kr.

Vid rött kort får laget ej ersätta den utvisade spelaren som å sin sida ej får vistas vid planen utan måste lämna spelplatsen. Laget ska spela med en spelare mindre på planen även om det röda kortet tilldelas en spelare eller ledare på bänken även om händelsen sker före matchstart.

Kommer det till Korpen Stockholms kännedom att en person spelar match med ett lag som hen inte är registrerad för förlorar laget matchen med 0-5.

Ett lag kan drabbas av röda kort såväl före som efter matchen. Domaren har med andra ord rätt att anmäla händelser som inträffar från det att laget anländer till arenan tills dess att de lämnar densamma. Allt för att stävja dåligt uppförande och t.ex. hot mot domare eller motståndare.

Om ett lag drar på sig upprepade grova utvisningar kan laget bestraffas med poängavdrag, böter eller uteslutning ur serien. Ett lag kan även uteslutas om det betett sig på ett sätt som är till skada för föreningen.

Korpen Stockholm har rätt att neka ett lag deltagande i seriespel om laget ifråga betett sig illa under tidigare säsong/säsonger.

Korpen Stockholm har rätt att neka en person medlemskap om personen uppfört sig på ett sätt som är till skada för föreningen.

§20 Avvaktande gult kort

Vid avvaktande gult kort ska spelet fortsätta till nästa naturliga avbrott.

§21 Walk-Over

Lag som uteblir från match döms som förlorare och motståndarna erhåller 5-0 och tre poäng.

Det är viktigt att lag som tvingas lämna WO meddelar domare och motståndare i god tid!

Kontaktuppgifter till domare och motståndare hittar ni genom att lagledare eller vice lagledare går till www.korpenstockholm.se under Lagidrott - Logga in, sedan klickar ni på den berörda matchen i spelprogrammet. 

När ett lag lämnar WO förlorar laget 400 kr av inbetald WO-pott. Om WO-potten har förbrukats under pågående säsong skickas en faktura ut på 800kr. Vid tre lämnade WO tas laget i regel bort från fortsatt spel och lagets matcher annulleras, men det är alltid tävlingsavdelningen som tar det slutgiltiga beslutet. Lämnar ett lag WO utan att meddela motståndare, domare och Korpen Stockholm dras hela WO-potten och en faktura på 800 kr skickas ut.

OBS! Tidsgränsen för WO är två timmar innan matchstart. Lämnas WO senare än så dras hela potten och en faktura på 800 kr skickas ut. I morgonserierna måste WO lämnas senast 12 timmar innan matchstart för att räknas som godkänd.

Potten ligger sedan kvar från säsong till säsong om WO (walk-over) ej lämnas och återfås på begäran upp till 18 månader efter serieslut om laget slutar i Korpen Stockholm.

§22 Matchflytt

Korpen Stockholm kan inte hjälpa lagen med matchflyttar under säsongen. Om lag ändå önskar flytta match rekommenderar vi att ni själva kontaktar andra lag i serien och byter speltider.

Kontaktuppgifter till motståndarna och domare hittar ni genom att lagledaren eller vice lagledaren går till www.korpenstockholm.se under Lagidrott – Logga in. Sedan klickar ni på den berörda matchen i spelprogrammet. 

§23 Domaren

Domaren skall uppträda i Korpen Stockholms domartröja, svarta shorts/långbyxor och svarta strumpor.

Domarens beslut i fakta som rör spelet är slutgiltiga. Om domaren inser att ett beslut är felaktigt kan hen endast ändra detta om spelet inte redan återupptagits.

Domarkvitto

Domaren ska skriva ett kvitto på domararvodet om något lag begär det.

Kvittot skall då innehålla följande uppgifter:

 • Domarens för- och efternamn
 • Domarens personnummer
 • Datum då matchen spelats
 • Serienamn, lagnamn, idrottsplats/plan/hall
 • Domararvode
 • Kvittot skall undertecknas av domaren.

Om domaren inte kan ge kvitto behöver inte laget betala domararvode.

§24 Protest

Protest skall mailas till This is a mailto link senast tre dagar efter spelad match och innehålla de skäl som den grundar sig på. Alla inkomna protester behandlas av Korpen Stockholms Påföljdskommitté. 

Uppdaterad: 10 MAR 2020 14:22 Skribent: David Eriksson
Epost: This is a mailto link

Postadress:
Korpen Stockholm MF - Korpen
Box 11016
10061 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
11860 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996380
E-post: info@korpenstockholm...