Hoppa till sidans innehåll

Organisation


Korpen Stockholm är en ideell förening med säte i Stockholms stad.

Korpen Stockholms ändamål och verksamhetsidé är: ”Livskvalitet åt alla genom motion, rekreation och friskvård i gemenskap – alla platsar i Korpen”. Korpens verksamhet och organisation utgår från värdegrunden: ”Människors lika värde, själv- och medbestämmande, personlig utveckling och respekt för var och en”. Korpen Stockholm Korpförening har som ändamål att bedriva idrotts-, motions-, rekreations- och friskvårdsverksamhet för sina medlemmar i enlighet med Korpens verksamhetsidé och värdegrund samt bedriva öppen verksamhet.


Korpen Stockholm är medlem i Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet och därigenom ansluten till Riksidrottsförbundet (RF) samt Stockholms Korpförbund.

Föreningen har till uppgift att:
1. aktivt rekrytera och ansluta medlemmar 
2. bilda lag (s.k. korpklubbar) för deltagande i lagidrotter
3. bilda träningsgrupper inom olika idrotter
4. främja ett allmänt utövande av hälsoinriktad idrott och friskvård för sina medlemmar
5. främja och bedriva hälsoinriktad idrott/motionsidrott och friskvård samt inom sitt verksamhetsområde sprida upplysning om riktig kost, drogfri miljö, motion och friskvård för hälsa och rikare fritid
6. aktivt rekrytera ledare
7. genom bland annat samarbete med korpförbund, SDF och SISU ansvara för utbildning av ledare och funktionärer
8. i gemensamma angelägenheter söka samarbete med andra idrottsorganisationer och andra folkrörelser samt kommunala myndigheter.

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av april månad, på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmötet skall av styrelsen, senast trettio dagar före mötet, tillställas medlemmarna på föreningens hemsida. Alla som deltar i någon verksamhet arrangerad av Korpen Stockholm och som har betalat avgiften för detta är att betrakta som medlem och har därmed rätt att delta på årsmötet.

Uppdaterad: 2013-01-31 18:18

Postadress:
Korpen Stockholm MF - Korpen
Box 11016
10061 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
11860 Stockholm

Kontakt:
Tel: 08-699 63 80
E-post: This is a mailto link